Fiqih (Air)

Sholat itu tidak sah ketika wudhunya tidak benar dan wudhu tidak sah ketika airnya tidak benar. Oleh karena itu, penting sekali kita belajar ilmu fiqih. Air yang dapat digunakan oleh wudhu hanyalah air yang zatnya suci dan mensucikan.

MACAM-MACAM AIR:

  • Air mutlak/air suci: Air ini zatnya suci dan mensucikan

Contoh: Air laut, air sungai, air hujan, mata air, air es, air sumur, dan air zam-zam.

  • Air¬†campuran: Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci (sabun, minyak goreng, dll). Sifatnya suci dan mensucikan dengan syarat bentuk warna, rasa, dan bau tidak berubah.
  • Air najis: Air yang bercampur dengan najis (darah, bangkai, liur anjing/babi, kotoran manusia, kencing manusia, nanah dengan kadar banyak.

BEJANA ATAU WADAH AIR:

  • Yang boleh digunakan:
  1.  Zatnya/bahannya boleh seperti kain, kayu, tanah, kulit, dll.
  2. Kepemilikannya boleh (cara mendapatkannya). Tidak mencuri, ghasab. dll
  • Yang tidak boleh digunakan:
  1. Zatnya haram seperti emas, perak, campuran emas atau perak, kulit anjing, kulit babi, dll.
  2. Kepemilikannya haram seperti barang hasil curian atau ghasab.

 

Oleh Ust. Ransi Mardi Al-Indragiri

Advertisements